سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۴۴
سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند
سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند – رویداد
2 دقیقه پیش سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند آمریکا در نظر دارد تا سلاح های« M۴» و «M۱۶» ساخت آمریکا را جایگزین...
سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند – رویداد
سلاح‌های امریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند
سلاح های آمریکایی جایگزین «کلاشینکف» در افغانستان می شوند
سلاحهای آمریکایی جایگزین کلاشینکف در افغانستان می‌شوند
سلاح های آمریکایی جایگزین «کلاشینکف» در افغانستان می شوند

خوش آمدید

بستن