برترین ها

آمریکا زمینه های حمله ترکیه به عفرین را فراهم کرد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۱۲

تاکید ترکیه بر ادامه عملیات عفرین

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۱۰

استقبال دبیر کل ناتو از دیدار مقامات ترکیه و آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۱۱

خوش آمدید

بستن